Propisi i akti 

AKTI ŠKOLE

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 2024. 

Izmjene i dopune Pravilnika o radu 2024. 

Pravilnik o radu 2024. 


GPR JUOŠ Zahid Baručija 2023/2024.god

Odluka o donošenju GPR -a JUOŠ Zahid Baručija za školsku 2023/2024. god 


Izmjene i dopune Sistematizacije radnih mjesta 2023.god.  

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije OŠ "Zahid Baručija"

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 2023. god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki  JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća za 2023.godinu

Pravila JU OŠ "Zahid Baručija"  Vogošća 

Pravilnik o kućnom redu JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o radu JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća NOVI 

Pravilnik o radu JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU OŠ "Zahid Baručija"  Vogošća

Sistematizacija radnih mjesta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća

Izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta u JU OŠ"Zahid Baručija" Vogošća   

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Izmjene i dopune  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih  mjesta u JU OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća 

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Imenovanje menadžera intregriteta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Plan integriteta JU OŠ Zahid Baručija Vogošća 2023. 

Plan integriteta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o pravdanju učeničkih izostanaka  JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o javnim nabavkama robe, usluga i radova JU OŠ "Zahid Baručija"  2023.godine  


 Izvedbeni plan "Škola u prirodi" IV razredi 2022/23.   

 Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije IX razreda u školskoj 2022/23. godini  

Izvedbeni plan ekskurzija IX razreda 2022/23.   

Odluka o izmjeni PJN 24.11.2023. 

Odluka o izmjeni PJN  11.05.2023.  

Odluka o izboru najboljeg ponuđača - Škola u prirodi 2023.  

Odluka o usvajanju Okvirnog kalendara pisanih provjera znanja za školsku 2021/22. godinu 

Odluka  o izvođenju nastave u online okruženju za učenike V-3 razreda 

Odluka o izvođenju nastave u online okruženju za učenike IX-2 razreda  

Odluka o izvođenju nastave u online okruženju za učenike IV-2,VI-3 I VIII-2  

Odluka o načinu rada radnika škole 

Odluka o stavljanju van snage plan pismene provjera znanja 
PRAVILNICI

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. novine KS" broj: 19/04) 

Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola KS ("Sl. novine KS" broj: 35/17) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola u KS ("Sl. novine KS" broj: 32/18)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS ("Sl. novine KS" broj: 24/18)  

Pravilnik o dopuni Pravilnika praćenju, vredovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS ("Sl. novine KS" broj: 13/20) 

Pravilnik o polaganju eksterne mature ("Sl. novine KS" broj: 25/18) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju eksterne mature ("Sl. novine KS" broj: 17/19) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature ("Sl. novine KS" broj: 24/19) 

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("Sl. novine KS" broj: 46/18) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("Sl. novine KS" broj: 25/21) 

 Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("Sl. novine KS" broj: 29/19) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("Sl. novine KS" broj: 38/22) 

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana ("Sl. novine KS" broj: 29/19) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i strručnog tretmana ("Sl. novine KS" broj: 38/22) 

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju ("Sl. novine KS" broj: 32/19) 

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama ("Sl. novine KS" broj: 52/19) 

Pravilnik o organizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi u KS ("Sl. novine KS" broj: 15/22) 

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("Sl. novine KS" broj: 30/18) 

Odluka o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("Sl. novine KS", broj: 9/22) 

Odluka o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("Sl. novine KS", broj: 20/22)