Propisi i akti 

PRAVILNICI

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. novine KS" broj: 19/04) 

Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola KS ("Sl. novine KS" broj: 35/17) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola u KS ("Sl. novine KS" broj: 32/18)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS ("Sl. novine KS" broj: 24/18)  

Pravilnik o dopuni Pravilnika praćenju, vredovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS ("Sl. novine KS" broj: 13/20) 

Pravilnik o polaganju eksterne mature ("Sl. novine KS" broj: 25/18) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju eksterne mature ("Sl. novine KS" broj: 17/19) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature ("Sl. novine KS" broj: 24/19) 

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("Sl. novine KS" broj: 46/18) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("Sl. novine KS" broj: 25/21) 

 Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("Sl. novine KS" broj: 29/19) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("Sl. novine KS" broj: 38/22) 

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana ("Sl. novine KS" broj: 29/19) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i strručnog tretmana ("Sl. novine KS" broj: 38/22) 

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju ("Sl. novine KS" broj: 32/19) 

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama ("Sl. novine KS" broj: 52/19) 

Pravilnik o organizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi u KS ("Sl. novine KS" broj: 15/22) 

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("Sl. novine KS" broj: 30/18) 

Odluka o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("Sl. novine KS", broj: 9/22) 

Odluka o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("Sl. novine KS", broj: 20/22) 

AKTI ŠKOLE

Izmjene i dopune Sistematizacije radnih mjesta 2023.god.  

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 2023. god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki  JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća za 2023.godinu

Pravila JU OŠ "Zahid Baručija"  Vogošća 

Pravilnik o kućnom redu JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o radu JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća NOVI 

Pravilnik o radu JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU OŠ "Zahid Baručija"  Vogošća

Sistematizacija radnih mjesta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća

Izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta u JU OŠ"Zahid Baručija" Vogošća   

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Izmjene i dopune  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih  mjesta u JU OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća 

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Imenovanje menadžera intregriteta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Plan integriteta JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o pravdanju učeničkih izostanaka  JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Pravilnik o javnim nabavkama robe, usluga i radova JU OŠ "Zahid Baručija"  2023.godine  


 Izvedbeni plan "Škola u prirodi" IV razredi 2022/23.   

 Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije IX razreda u školskoj 2022/23. godini  

Izvedbeni plan ekskurzija IX razreda 2022/23.   

Odluka o izboru najboljeg ponuđača - Škola u prirodi 2023.  

Odluka o usvajanju Okvirnog kalendara pisanih provjera znanja za školsku 2021/22. godinu 

Odluka  o izvođenju nastave u online okruženju za učenike V-3 razreda 

Odluka o izvođenju nastave u online okruženju za učenike IX-2 razreda  

Odluka o izvođenju nastave u online okruženju za učenike IV-2,VI-3 I VIII-2  

Odluka o načinu rada radnika škole 

Odluka o stavljanju van snage plan pismene provjera znanja