Radnici

UPRAVA ŠKOLE I STRUČNI SARADNICI:

 

1.     Refik Kurtović, direktor

 

2.     Safeta Moćević, sekretar

 

3.     Sadeta Kjosevska, pedagog-psiholog

 

4.     Senada Aliefendić, psiholog

 

5.     Samra Jusubašić, bibliotekar

 

6.     Mirza Korman, referent za plan i analizu

 

7.     Mirza Išerić, socijalni radnik

 

8.     Bajrić Jasmina, asistent u odjeljenju/grupi

 

9.     Kljajić Mirzeta, asistent u odjeljenu/grupi

 

10.  Halilagić Seida, asistent u odjeljenju/grupi

 

11.  Tuhčić Alma, asistent u odjeljenu/grupi

 

MOBILNI STRUČNI TIM

 

1.     Numanović Amina, edukator-rehabilitator u mobilnom stručnom timu

 

2.     Rahmanović Aldina, psiholog u mobilnom stručnom timu

 

3.     Đidelija Armin, logoped u mobilnom stručnom timu

 


PROFESORI RAZREDNE NASTAVE:


1.     Ovčina Amela

 

2.     Bajraktarević Merisa

 

3.     Hrvat Ajla

 

4.     Kožljak Irfana

 

5.     Hasanbegović Sadžida

 

6.     Sirćo Lejla

 

7.     Smajić Muamera

 

8.     mr. r.n. Mešić Semir

 

9.     Kuloglija Seada

 

10.  Edna Osmanović

11.  Hasanić Almina

 

12.  Pijadžer Adisa

 

13.  Kučević Hamdija


14. Jahić Mirela

 

 


NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE:

  

1.     Bešović Lejla,  nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti

 

2.     Sabaheta Džanko,  nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti

 

3.     Kutlovac Sehka,  nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti

 

4.     Osmanović Nermina, nastavnik Engleskog jezika

 

5.     Blekić Sabina, nastavnik Engleskog jezika

 

6.     Bećirović Ruvejd, nastavnik  Engleskog jezika

 

7.     Kovačević Dženana, nastavnik Njemačkog jezika

 

8.     Šeta Amila, nastavnik Njemačkog jezika

 

9.     Alikadić Edina, nastavnik Turskog jezika

 

10.  Ražanica Zehra, nastavnik Matematike

 

11.  Hadžimulić Fikreta, nastavnik Matematike

 

12.  Jamaković Amela, nastavnik Matematike

 

13.  Bilić Azra, nastavnik Informatike

 

14.  Smajić Erna, nastavnik Fizike

 

15.  Detlić Kasim, Hemija, Kultura življenja, Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija i Zdravi životni stilovi

 

16.  Taindžić Elmina, nastavnik Biologije

 

17.  Kulovac Amira, nastavnik Biologije i Prirode

 


 

 1.     Pirić Elmedin, nastavnik Geografije i Društva

 

2.     Kerić Edhem, nastavnik Historije

 

3.     Alić Sanela, nastavnik Historije

 

4.     Kavazbašić Lejla, nastavnik Informatike, tehnička kulture i osnove tehnike

 

5.     Crneta Sanela, nastavnik Tehničke kulture i Osnova tehnike

 

6.     Merdan Salem, nastavnik Likovne kulture

 

7.     Brkić Elvedin, nastavnik  Muzičke kulture

 

8.     Fejzić Selmir, nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 

9.     Kadrić Amela, nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoj

 

10.  Karaga-Muslija Senita, nastavnik Islamske vjeronauke

 

11.  Hajro Merima, nastavnik Islamske vjeronauke

 

12.  Kovačevič-Džigal Naida, nastavnik Historije

 

13.  Kućanović Samra, nastavnik Tehničkog odgoja

 


TEHNIČKA SLUŽBA:

 

 

1.     Kahriman Ejub, domar

 

2.     Mujanović Muhamed, ložač

 

3.     Sućeska Mehmedalija, noćni čuvar

 

4.     Korman Hajrudin, noćni čuvar

 

5.     Rujanac Indira, servirka

 

6.     Kerla Merisa, spremačica

 

7.     Beriša Suvada, spremačica

 

8.     Lilić Semka, spremačica

 

9.     Ahmetspahić Esma, spremačica

 

10.  Latifović Emira, spremačica

 

11.  Hasković Sabaheta, spremačica