O školi

Javna ustanova Osnovna škola “Zahid Baručija” Vogošća

  • Osnivač ustanove: Kanton Sarajevo

  • Obrazovni nivo: Osnovna škola

  • Tip škole: Osnovno obrazovanje

  • Adresa: Omladinska br. 14, Vogošća.

Tel/fax: 033/432-650; 033/430-615;

e-mail: os.zahidbarucija@bih.net.ba

Ukupan broj učenika je 613 raspoređenih u 26 odjeljenja (12 u razrednoj i 14 u predmetnoj nastavi). U razrednoj nastavi ima 3 odjeljenja prvog, 3 odjeljenja drugog, 3 odjeljenja trećeg kao i 3 odjeljenja četvrtog razreda, a u predmetnoj nastavi 3 odjeljenja petog , 3 odjeljenje šestog razreda , 3 odjeljenje sedmog razreda, 3odjeljenja osmog razreda i 2 odjeljenje devetog razreda.